Xây nhà phố cần quan tâm điều gì?

Đối với chủ nhà

Cần lên một kế hoạch xây dựng nhà phố tỉ mỉ, chi tiết nhất có thể trước khi xây dựng. Đó là những kế hoạch về:

  • Vị trí, địa điểm, diện tích xây dựng, phong cách thiết kế nhà…
  • Ước tính chi phí xây nhà (chi phí chính và chi phí phát sinh)
  • Chọn nhà thầu tư vấn thiết kế nhà
  • So sánh và chọn nhà thầu thi công
VỀ PHÚ THẠNH LIÊN HỆ HỖ TRỢ